Một hướng dẫn của phiên tòa đầu tiên. Hướng dẫn đến Cửa 1 Hướng dẫn Thông qua các cửa Lưu ý: Hướng dẫn này chỉ bao gồm bản dùng thử đầu tiên. Khi bạn bước qua cánh cửa lần đầu tiên, bạn sẽ bắt đầu một cuộc trò chuyện với nhân vật đang đứng. Một …

Read More »

Iron Conflict – Artillery and Missile Launcher Guide

A basic overview of the different types of artillery and missile launchers available in Iron Conflict. Guide to Artillery and Missile Launcher Introduction In Iron Conflict, players choose from several different unit types to create formations. Each unit type has its own special characteristics, strengths, and weaknesses. By combining different types of units together, players …

Iron Conflict – Artillery and Missile Launcher Guide Read More »